[ BMI calculator in English ]
[ BMI-Rechner auf Deutsch ]

Beräkna BMI

BMI-räknare     Skapa bokmärke eller dela

För att beräkna ditt BMI, ange din längd och vikt i nedanstående
formulär, antingen metriskt eller med engelska mått.

LängdVikt BMIBeräkna BMI

BMI-tabell

BMI-värden enligt WHO.

BMI-intervallViktkategori
Undervikt
-15.99Allvarlig undervikt
16.00-16.99Måttlig undervikt
17.00-18.49Lite undervikt
18.50-24.99Normalvikt
25.00-29.99Övervikt
30.00-34.99Fetma - klass I
35.00-39.99Fetma - klass II
40-Fetma - klass III

Vad är BMI?

BMI betyder Body Mass Index (kroppsmasseindex). BMI visar relationen mellan en persons längd och vikt, och kan användas för att indikera om en person är normalviktig, underviktig eller överviktig. BMI kan ibland kallas för Quetelet-index, efter dess uppfinnare, den belgiska vetenskapsmannen Adolphe Quetelet (1796-1874).

Det är viktigt att tänka på att BMI inte är ett mått för mängden kroppsfett, och kan i vissa fall vara missvisande (t.ex. för personer med stor muskelmassa eller kroppsbyggare). Magnus Samuelsson (världens starkaste man 1998) har ett BMI på 37,5, vilket skulle indikera kraftig fetma, men det är förstås helt felaktigt i hans fall.

För barn och tonåringar räknas BMI ut på samma sätt, men gränsvärdena för övervikt, normalvikt och undervikt beror på barnets ålder och kön. Den BMI-tabell som används för vuxna (där normal BMI är 18,5-25) ska inte användas för barn och tonåringar.

Hur man beräknar BMI

Rent matematiskt är BMI kg/m2 (kilogram per kvadratmeter).

Formel för BMI

BMI =
(kroppsvikt i kg)
(kroppslängd i meter)2
=
(kroppsvikt i kg)
(längd i meter) * (längd i meter)

Räkneexempel för BMI

Exempel: En person är 175 cm lång och väger 70 kg.

BMI =
70
1,752
=
70
1,75 * 1,75
=
70
3,0625
= 22,86 (normal vikt)

Beräkning av BMI med engelska mått

För att se formler för att räkna ut BMI med engelska mått (fot, tum, skålpund), se den engelska versionen av den här sidan: Calculate BMI

BMI Prime

BMI Prime är BMI relativt den övre gränsen för normal vikt. Det innebär att när BMI ligger på gränsvärdet mellan normal vikt och övervikt är BMI Prime 1,00. Ett BMI Prime-värde som är större än 1,00 indikerar övervikt. För normal vikt (BMI 18,5 - 25) ligger BMI Prime mellan 0,74 och 1,00.

För asiatisk kroppstyp bör BMI Prime ligga mellan 0,80 och 1,00 (BMI 18,5 - 23 för normal vikt). Tänk på att det kan finnas skillnar i vilket BMI-värde som anses vara övre gränsen för normalvikt.

BMI Prime-formel


Formeln för att räkna ut BMI Prime är väldigt enkel:

BMI Prime =
BMI
25

BMI Prime-formel för asiatisk kroppstyp

Eftersom den övre gränsen för normal vikt ofta är lägre för asiatiska kroppstyper ser formeln för BMI Prime ut så här:

BMI Prime =
BMI
23

Observera att det kan finnas skillnader i vilket BMI som anses vara den övre gränsen för normal vikt.

Hur går man ner i vikt?

Teoretiskt sett är det enkelt att gå ner i vikt; gör av med mer energi än du tar in.

I praktiken är det dock inte så enkelt som det kanske låter, eftersom det kräver stor diciplin, självkontroll och hårt arbete. Men ge inte upp! Om du verkligen bestämmer dig kan du göra det. En bra och enkel början kan vara att promenera minst 30-60 minuter varje dag. Om du tycker att det är tråkigt kan du lyssna på musik eller ljudböcker medan du promenerar, eller gå med en kompis.

Om du ökar din fysiska aktivitet till en högre nivå än du är van vid bör du tala med din läkare först.

Mer information om BMI

Copyright © 2009-2014, CalcBMI.com
Cookies/kakor & sekretesspolicy